home-tabs


Wypadki komunikacyjne, potrącenia i kolizje drogowe to jedne z najczęstszych przyczyn powodujących obrażenia ciała, poważnie zagrażających życiu lub mogących spowodować trwałe inwalidztwo.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego może ubiegać się każda uczestnicząca w nim osoba, o ile nie była ona wyłącznym sprawcą wypadku.

Co przysługuje z tytułu wypadku komunikacyjnego?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym (dział Czyny niedozwolone) poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę.

Jest to świadczenie pieniężne, stanowiące rekompensatę za wszelkie negatywne skutki wypadku, bezpośrednie, jak i ograniczające poszkodowanemu pełną aktywność zawodową i prywatną, takie jak:
- obrażenia ciała, w tym stłuczenia, rany, złamania, skręcenia czy zwichnięcia,
- rozstrój zdrowia, w tym m.in. dolegliwości bólowe, ograniczenia samodzielności w poruszaniu się i inne,
- inwalidztwo,
- straty rzeczowe (np. zniszczony samochód, inne zniszczone podczas wypadku mienie – komputer, telefon, biżuteria, odzież itp.),
- koszty leczenia,
- koszty zakupu leków, opatrunków i pomocy medycznych,
- koszty opieki zdrowotnej nad poszkodowanym, który utracił pełną samodzielność,
- koszty wizyt lekarskich,
- koszty dojazdu poszkodowanego do placówek medycznych i rehabilitacyjnych,
- koszty dojazdu rodziny do poszkodowanego,
- konieczność rezygnacji z aktywności fizycznej, aktywności płciowej, rozrywek, pracy i edukacji.

Zgodnie z art. 444, pkt. 2 i 3 Kodeksu cywilnego, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, a jednocześnie ma większe potrzeby finansowe i stałe wydatki, np. na zakup leków, wizyty lekarskie, opiekę medyczną itp., może otrzymać zadośćuczynienie w postaci dożywotniej lub tymczasowej renty.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i skorzystaj z pomocy specjalistów. Szybko i skutecznie wywalczymy dla Ciebie odszkodowanie powypadkowe!
home-tabs