Wypadek drogowy a kolizja. Czy trzeba wezwać policję?

Jaka jest różnica między wypadkiem a kolizją? Czy na miejsce zdarzania należy wezwać policję, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach?

Wypadek drogowy i kolizja – definicja

Omówienie postępowania powypadkowego najlepiej zacząć od objaśnienia różnic między wypadkiem a kolizją. Od razu warto też wyjaśnić, że „kolizja” to określenie potoczne i przyjęte a contario – co prawda używane przez kierowców, policję, sądy czy ubezpieczycieli, jednak formalnie nieistniejące w obowiązujących przepisach prawnych. Zwrot ten wszedł do codziennego użytku, ponieważ pozwala w łatwy sposób zakomunikować o wypadku drogowym, w którym nikt poważnie nie ucierpiał. Już tutaj wyłania się kluczowa różnica pomiędzy pojęciem wypadku i kolizji.

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie drogowe spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu, którego skutkiem jest śmierć uczestnika wypadku albo obrażenia ciała, powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia i trwające dłużej niż 7 dni. Warto wiedzieć, że naruszenie narządów ciała lub rozstrój zdrowia nie zawsze są tożsame z odniesieniem uszczerbku na zdrowiu! – o tym, czy i w jakim stopniu uczestnik wypadku doznał uszczerbku (trwającego dłużej niż 7 dni), decyduje wyłącznie biegły sądowy lekarz w opinii sądowo-lekarskiej.

Kolizja (stłuczka) to również zdarzenie drogowe, które zostało spowodowane nieumyślnie, ale którego skutkiem jest „jedynie” strata mienia (uszkodzenie samochodu, ogrodzenia, przewożonego bagażu itp.) oraz lekkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia uczestników kolizji trwające do 7 dni.

Czy wiesz, że…

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie w/w przestępstwa następuje na jej wniosek.

[Przestępstwa drogowe z art. 177 kk, § 2 i 3 – wypadek drogowy]

Czy i kiedy wzywać policję?

Biorąc pod uwagę powyższe definicje, można by przyjąć, że policję należy wzywać zawsze do wypadku, natomiast w przypadku kolizji nie zawsze jest to konieczne (szczególnie, gdy jej skutkiem jest np. jedynie lekkie wgniecenie karoserii czy zdarcie lakieru z pojazdu). I faktycznie – w praktyce często uczestnicy kolizji załatwiają sprawę polubownie, spisując stosowne porozumienie powypadkowe (zawierające dane osobowe i kontaktowe obu stron, krótki opis zdarzenia, numery polis OC oraz wysokość odszkodowania, które zaspokoi roszczenia poszkodowanego).

Mimo to wezwanie policji, nawet do drobnej kolizji, zawsze gwarantuje większe bezpieczeństwo, jak również obiektywne wsparcie w ustaleniu sprawcy.

Policję należy bezwzględnie wezwać w każdej sytuacji, kiedy sprawca:

  • nie przyznaje się do winy,
  • nie okazuje dokumentów,
  • uciekł z miejsca zdarzenia,
  • jest obcokrajowcem.

Policja, na podstawie oględzin miejsca zdarzenia oraz zeznań świadków i uczestników, tworzy notatkę urzędową, tzw. notatkę policyjną. Dokument ten w wielu przypadkach jest podstawowym, jaki należy złożyć, starając się o odszkodowanie powypadkowe za wypadek komunikacyjny.

Starasz się o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę za wypadek drogowy?

Zobacz, co ci przysługuje i jak uzyskać należne pieniądze!

Related Post