Jak otrzymać wyższe odszkodowanie?

Niejasne kryteria i skomplikowane zasady przyznawania odszkodowań powodują, że towarzystwa ubezpieczeniowe dopuszczają się wielu nadużyć, odmawiając wypłaty należnego zadośćuczynienia bądź znacznie obniżając jego kwotę. Tymczasem większość poszkodowanych lub ich bliscy mają pełne prawo dochodzić rekompensaty finansowej często kilkukrotnie wyższej od tej, jaką proponuje ubezpieczyciel.

Aby jednak rzeczywiście mieć szansę odzyskania należnych pieniędzy w większej kwocie, nie należy podejmować pochopnych i nieprzemyślanych kroków.

Tego nie rób, bo stracisz

Niestety w praktyce zestresowany, zmęczony niełatwą sytuacją poszkodowany nie ma siły walczyć z silniejszymi od siebie i albo całkowicie się poddaje, rezygnując z przysługujących mu pieniędzy, albo decyduje się na wsparcie pierwszej lepszej firmy odszkodowawczej, która… wpuszcza go w jeszcze większe „maliny”.

W większości przypadków typowa firma odszkodowawcza może kryć się pod różnymi nazwami, w tym zawierającymi w sobie mylące słowo „kancelaria”, jednocześnie nie mając z „prawdziwą” kancelarią prawną (radcowską, adwokacką) nic wspólnego.

Pracownicy firm odszkodowawczych najczęściej nie są radcami prawnymi (lub adwokatami), a związku z tym mają nie tylko o wiele bardziej ograniczone kompetencje i uprawnienia, lecz także mniejszą wiedzę, co sprawia, że ich pomoc dla poszkodowanego może być zupełnie nieskuteczna, a wręcz może sprowadzić więcej problemów niż korzyści.

Pracownicy tego typu firm nie podlegają również zasadom etyki, nie muszą posiadać ubezpieczenia OC (obowiązkowego dla prawników), a przede wszystkim nie mają prawa do reprezentacji poszkodowanego przed sądem i stroną postępowania. I to właśnie ten ostatni aspekt powoduje, że typowe firmy odszkodowawcze zawierają tak wiele niekorzystnych dla poszkodowanych ugód przedsądowych.

Nie podpisuj ugody przedsądowej, bo stracisz nie tylko pieniądze!

Firmy odszkodowawcze są nastawione na czysty zysk. W przeciwieństwie do radcy prawnego czy adwokata, dla którego najwyższym priorytetem jest dobro jego klienta oraz sprawiedliwość w sprawie, firmie odszkodowawczej zależy głównie na szybkim i łatwym zarobku. Aby zarobić w jak najkrótszym czasie i jak najmniej zmęczyć się pracą, firmy takie najczęściej proponują swojemu klientowi podpisanie ugody pozasądowej z ubezpieczycielem i sprawcą (zwykle nie informują przy tym, że udzielenie im pełnomocnictwa daje im jednocześnie prawo do zawarcia ugody – również za plecami poszkodowanego i bez jego wiedzy!).

To błąd, który może wiele kosztować –  utratę znacznych sum, ale i możliwości dochodzenia swoich praw w przyszłości. Podpisanie ugody pozasądowej:

  • jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nawet 10-krotnie wyższej kwoty odszkodowania, zapewnia ubezpieczyciela (lub sprawcę), że proponowana w ugodzie kwota jest kwotą maksymalną, jaką chcemy uzyskać i nie rościmy sobie innych praw – a to najczęściej zupełna nieprawda, bo chyba nie ma na świecie człowieka, który dobrowolnie zrzekłby się większych pieniędzy, zadowalając się jedynie skromną ich częścią, podczas gdy ma pełne prawo ubiegać się o znacznie wyższe kwoty;
  • oznacza rezygnację z przysługującego poszkodowanemu prawa do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej (teraz i w przyszłości);
  • skutkuje całkowitą utratą prawa do renty;
  • powoduje, że poszkodowany ma tylko i wyłącznie 1 szansę wypłaty świadczenia i już nigdy nie będzie mógł ubiegać się o dodatkowe pieniądze w przyszłości, co będzie niemożliwe ze względów proceduralnych.

Firmy odszkodowawcze często manipulują nieświadomym człowiekiem, który, przytłoczony ciężarem przykrego wydarzenia – uszczerbku na zdrowiu czy wypadku – jest w stanie zaufać każdemu, kto oferuje mu pomoc. Przyjęcie tej pomocy bywa równoważne ze skazaniem się na zgubny i nieodwracalny w skutkach krok.

Tylko w sądzie możesz dochodzić swoich praw i pieniędzy

Choć może czujesz się zmęczony całą sprawą i chcesz jak najszybciej uzyskać chociaż część należnych pieniędzy, by nareszcie mieć to wszystko „z głowy”, a przez to jesteś w stanie przystać na propozycję ubezpieczyciela i firmy odszkodowawczej, bądź świadomy tego, że dziś nie wiesz, jakie będzie jutro. Może okazać się, że uszczerbek na zdrowiu bądź wypadek spowodowały znacznie poważniejsze szkody i niezbędne będzie długotrwałe, kosztowne leczenie.

Może utrata zdrowia, a nawet życia, spowoduje znaczne pogorszenie sytuacji finansowej rodziny lub udaremni życiowe plany i marzenia – w tej i wielu innych sytuacjach przyda się każda złotówka.

Należy wiedzieć, że wyłącznie w sądzie istnieje możliwość:

  • uzyskania wielokrotnie (nawet 10-krotnie) wyższych sum odszkodowania, zadośćuczynienia i renty od tych, jakie proponuje ubezpieczyciel,
  • uzasadnienia wysokości należnego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty,
  • odwołania się od decyzji.

Warto jednak pamiętać, że uzyskanie większych pieniędzy na drodze sądowej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy poszkodowany nie podpisał wcześniej ugody pozasądowej – jej podpisanie jest nieodwracalne i wówczas nawet najlepszy radca prawny nie będzie w stanie pomóc.

Jak uzyskać wyższe odszkodowanie?

W takich sytuacjach wybór na zasadzie „raz a dobrze” jest wręcz wskazany. Zgłaszając się do kancelarii prawnej, zyskuje się zarówno pewność, spokój i bezpieczeństwo, jak i w pełni profesjonalną pomoc w sprawie, która może obejmować:

  • pomoc w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów,
  • zgłoszenie szkody i założenie sprawy karnej w sądzie,
  • reprezentację poszkodowanego w sądzie przez doświadczonego prawnika, aż do momentu wypłacenia przez ubezpieczyciela lub sprawcę pełnej, należnej kwoty odszkodowania.

Prawnicy z naszej Kancelarii, w ciągu wielu lat działalności, wygrali dla naszych Klientów wiele spraw, które pozornie skazane były na porażkę. Co więcej, dzięki interwencji specjalistów, nasi Klienci otrzymywali kwoty znacznie wyższe od tych, które początkowo zamierzał wypłacić im ubezpieczyciel.

Nasza Kancelaria pomaga wszystkim osobom, które zostały poszkodowane w wypadku, odniosły uszczerbek na zdrowiu lub straciły bliską osobę. Choć przywrócenie pełnego zdrowia nie zawsze jest możliwe, finansowa rekompensata pozwoli godnie żyć, bez obniżania dotychczasowego poziomu egzystencji. To pomoc finansowa, która się należy.