Uszczerbek na zdrowiu


Drobne wypadki, których skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu, mogą wydarzyć się w każdej chwili i dotknąć każdego z nas.

Nieuwaga, pośpiech, brak ostrożności i zapewnienia bezpieczeństwa ze strony osób trzecich czy znalezienie się „w niewłaściwym czasie i miejscu” nierzadko wywołują lawinę problemów i sytuują nas w dość kłopotliwym położeniu. W wielu przypadkach ubezpieczyciele odmawiają wypłacenia jakiejkolwiek rekompensaty finansowej, a ta, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, poszkodowanemu się należy. Nasza Kancelaria zajmuje się wsparciem osobom dotkniętym tego rodzaju wypadkiem, skutkującym uszczerbkiem na zdrowiu. Pomagamy w skompletowaniu dokumentacji medycznej, a także sformułowaniu niezbędnych wniosków czy opinii prawnych. Reprezentujemy klienta przez ubezpieczycielem, a w razie potrzeby również organami władzy sądowniczej podczas spraw o odszkodowania za błędy medyczne czy wypadki przy pracy. Przez cały okres postępowania proponujemy doradztwo prawne obejmujące różnego rodzaju kwestie dotyczące prowadzonej sprawy.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbkiem na zdrowiu określa się:
- uszkodzenie ciała – naruszenie integralności tkanek i/lub obrażenie głębiej położonych tkanek i narządów wewnętrznych ciała spowodowanych przez złamanie, zranienie, skręcenie lub zwichnięcie,
- rozstrój zdrowia – zaburzenie chorobowe/zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu wywołane urazem lub innym czynnikiem szkodliwym, charakteryzujące się gorączką, bólami, zaburzeniami fizjologicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i innymi, przy czym zaburzenie to może dotyczyć stanu zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Za uszczerbek na zdrowiu uznaje się trwałe, jak również tymczasowe zaburzenia funkcjonowania organizmu i w każdym z tych przypadków można ubiegać się o zadośćuczynienie.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie może ubiegać się każda osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego czy szeroko rozumianego nieszczęśliwego zdarzenia.

Co przysługuje z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, za uszczerbek na zdrowiu należy się odszkodowanie za poniesione w związku z uszczerbkiem koszty oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy, w szczególności za:
- koszty leczenia – koszty te mogą obejmować pobyt w szpitalu, zabiegi rehabilitacyjne, pomoc pielęgniarską, zakup leków; należy zwrócić uwagę, że można ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, które już się odbyło, jak również o wyłożenie sumy potrzebnej na koszty dalszego leczenia; ponadto poszkodowany może ubiegać się o świadczenie, jeśli korzysta zarówno z publicznej, jak i prywatnej opieki medycznej (mogą tu istnieć pewne wyjątki – w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z konsultantem naszej Kancelarii),
- koszty zakupu protez oraz innych specjalistycznych aparatów i urządzeń medycznych,
- koszty transportu poszkodowanego do i z placówek medycznych i rehabilitacyjnych oraz koszty podróży członków rodziny odwiedzających poszkodowanego w szpitalu,
- koszty przystosowania mieszkania do potrzeb poszkodowanego, np. w przypadku niepełnosprawności,
- koszty zakupu samochodu, w tym samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem, przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
- koszty opieki i pielęgnacji poszkodowanego – rekompensata przysługuje również wtedy, gdy poszkodowanym opiekuje się członek rodziny, rezygnujący na ten czas z własnych aktywności,
- koszty specjalnej żywności, jaką w trakcie leczenia powinien spożywać poszkodowany,
- utracone dochody – poszkodowanemu przysługuje prawo do zwrotu utraconych dochodów za czas, przez jaki był niezdolny do pracy,
- konieczność zmiany zawodu – jeżeli poszkodowany po doznanym uszczerbku nie może już wykonywać dotychczasowego zawodu, może ubiegać się o świadczenie finansowe na rzecz pokrycia kosztów przygotowania się do innego zawodu.

Zgodnie z art. 444, pkt. 2 i 3 Kodeksu cywilnego, poszkodowany otrzymać zadośćuczynienie w postaci dożywotniej lub tymczasowej renty, jeżeli:
- utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,
- w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu ma większe potrzeby finansowe i stałe wydatki, np. na zakup leków, wizyty lekarskie, opiekę medyczną itp.,
- utracił widoki powodzenia na przyszłość, tj. w sytuacji gdy na skutek uszczerbku na zdrowiu poszkodowany utracił sprawność fizyczną lub pogorszeniu uległ jego wygląd, jeśli cechy te miały istotny wpływ na rozwój i możliwości jego kariery.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i skorzystaj ze wsparcia najlepszych prawników. Szybko i skutecznie pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia!
home-tabs