Jak uzyskać odszkodowanie komunikacyjne – sprawca nieznany lub nieposiadający ubezpieczenia OC?

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym zawsze ma prawo dochodzić odszkodowania, również wtedy, gdy sprawca wypadku jest nieznany (np. zbiegł z miejsca zdarzenia) lub gdy nie posiada on opłaconego ubezpieczenia OC.

W takiej sytuacji wypłaty odszkodowania dokonuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) – instytucja powołana na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada za szkody powstałe:
– w związku z ruchem pojazdów mechanicznych objętych ubezpieczeniem OC,
– w sytuacji gdy sprawca zdarzenia jest nieznany,
– w sytuacji gdy sprawca jest znany, ale nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Odszkodowania z UFG można dochodzić samodzielnie, jednak o wiele szybszą, efektywniejszą i bezpieczniejszą metodą jest powierzenie tego zadania doświadczonym prawnikom z Kancelarii Prawniczej Pikuła. Powodem takiej sugestii są zawiłe i dla wielu osób zbyt skomplikowane procedury odszkodowawcze, jakich przejście może niezaznajomionej z tematyką odszkodowań osobie zabrać zbyt wiele cennego czasu, jak i nerwów.
Jeśli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu i chcesz ubiegać się o odszkodowanie z UFG, skontaktuj się z nami.